Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Odgovornost u poslovanju

 
 
U svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima, NLB Banka Beograd je fokusirana na razvoj proizvoda koji su usklađeni sa standardima društvene odgovornosti i transparentnu komunikaciju sa klijentima. 
 
Klijentima ne prodajemo proizvode i usluge, već im omogućavamo korišćenje kompletnih finansijskih rešenja, prilagođenih njihovim realnim potrebama i mogućnostima. Kada nas klijenti prepoznaju po transparentnoj, personalizovanoj komunikaciji koju konstantno unapređujemo, u cilju ostvarivanja dugoročnog partnerskog odnosa, znamo da smo dostigli postavljene ciljeve. 
 
Verujemo da smo izgradili  na tržištu prepoznatljivu poziciju koja se zasniva na odgovornosti u poslovanju. Prepoznati smo po personalizovanoj komunikaciji koju konstantno unapređujemo, kako bismo sa klijentima ostvarili dugoročan partnerski odnos. 
 

Društvena odgovornost

Specifičnost finansijskog sektora i tržišta na kojem posluje NLB Banka Beograd čini da je pozitivan imidž banke jedan od osnovnih faktora konkurentske prednosti

Naše vrednosti

Vrednosti su ciljevi i ideali koje NLB Banka teži da ostvari u svom poslovanju i ujedno smernice koje nas vode u našim svakodnevnim poslovima