Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Odgovornost prema životnoj sredini

 
NLB Banka Beograd u domenu društveno odgovornog poslovanja posebnu pažnju posvećuje održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Banka tradicionalno organizuje konkurs NLB Organic, u okviru kojeg nagrađuje najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje, sa željom da na taj način podrži i doprinese promociji organske proizvodnje, kao proizvodnje koja doprinosi zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine. 
 
NLB Banka Beograd nastavlja da pruža podršku daljem razvoju tog vida poljoprivredne proizvodnje, pokazujući istu istrajnost koju pokazuju sertifikovani proizvođači u svojim namerama da građanima ponude zdrave, organske proizvode.
 
NLB Banka Beograd sprovodi mere usmerene na zaštitu životne sredine u domenu redukcije potrošnje električne energije, kao i potrošnje papira. Banka vrši odvajanje starog papira i ambalažnog otpada koji ustupa ovlašćenom pravnom licu za sakupljanje i transport neopasnog otpada, reciklira tonere,  štampanje u banci se vrši dvostrano a uvedene su i mere usmerene na uštedu energije. 
 

NLB Organic konkurs

Konkurs za proizvodnju dobrih ideja. Napišite svoj projekat u oblasti organske proizvodnje i prerade hrane, a mi ćemo najbolje nagraditi.