Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

   Društveno odgovorno poslovanje

 
 
Specifičnost finansijskog sektora i tržišta na kojem posluje NLB Banka Beograd čini da je pozitivan imidž banke jedan od osnovnih faktora konkurentske prednosti. Ideja društveno odgovornog poslovanja NLB Banke Beograd pre svega je usmerena na podsticanje odgovornog ponašanja kompanije zarad dobrobiti društva. Usvajanje etičkih načela u poslovanju, filantropske aktivnosti i način ophođenja NLB Banke Beograd prema svom širem društvenom i ekološkom okruženju, u uslovima savremenog i globalizovanog sistema poslovanja postali su sve značajniji činioci u donošenju odluka na kojim stubovima društveno odgovornog poslovanja zasnivamo našu poslovnu kulturu. Svako partnerstvo počiva na odgovornosti, ravnopravnosti, toleranciji, solidarnosti i otvorenosti. 
NLB Banka je deo najveće finansijske grupacije sa sedištem u ovom regionu, NLB Grupe, za koju je Srbija strateško tržište. NLB Banka i čitava NLB Grupa u svoje poslovne aktivnosti inkorporiraju visoke standarde društvene odgovornosti u svim njenim aspektima, kako u smislu odgovornosti u poslovanju, prema klijentima, tako i u smislu odgovornog odnosa prema zaposlenima, životnoj sredini i lokalnoj zajednici u kojoj posluju. Time NLB Banka potvrđuje svoje mesto među domaćim i međunarodnim kompanijama koje su svesne svoje uloge u društvu i spremne da daju doprinos rešavanju pitanja od značaja za čitavu zajednicu.
 
Svoje društveno odgovorno poslovanje NLB Banka Beograd zasniva na:
 
Odgovornosti u poslovanju
Odgovornosti prema zaposlenima
Odgovornosti prema civilnom društvu
Odgovornosti prema životnoj sredini
 
Projekti koje je pokrenula ili podržala NLB Banka Beograd su bili fokusirani na podršku održivom razvoju kroz projekat Organic, brigu o starima (projekat Buđenje proleća), podršku obrazovnom sistemu, socijalnoj inkluziji najmlađih i deci iz ranjivih kategorija.
 

CSR PROJEKTI NLB Banke


Predstavljamo vam neke od aktivnosti koje smo realizovali u domenu društveno odgovornog poslovanja.

Izdvajamo: NLB Organic        

      

Od 2012. podržavamo organske proizvođače.

Izdvajamo: NLB Galerija


Pokrenuli smo NLB Galeriju, kako bismo umetničkoj publici u našoj zemlji ponudili još jedno mesto gde stanuje umetnost.


Odgovornost u poslovanju

NLB Banka Beograd je fokusirana na razvoj proizvoda koji su usklađeni sa standardima društvene odgovornosti i transparentnu komunikaciju sa klijentima

Odgovornost prema zaposlenima

NLB Banka svojim zaposlenima omogućava rad u dinamičnom, kreativnom okruženju, uz mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja

Odgovornost prema lokalnoj zajednici

Verujemo da je naša obaveza, kao dobrog korporatvinog komšije, da budemo aktivan učesnik života lokalne zajednice u kojoj poslujemo

Odgovornost prema životnoj sredini

NLB Banka Beograd u domenu društveno odgovornog poslovanja posebnu pažnju posvećuje održivom razvoju i zaštiti životne sredine