Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Ključne vrednosti NLB Banke Beograd

 
Vrednosti su ciljevi i ideali koje NLB Banka teži da ostvari u svom poslovanju. To su smernice koje nas vode u našim svakodnevnim poslovima. Na vrednostima su zasnovani naši ciljevi, imajući u vidu da su sve aktivnosti banke sastavni deo šireg društvenog konteksta. 
 

Odgovornost

NLB Grupa snosi odgovornost prema svojim klijentima, kolegama, akcionarima, vlasnicima, drugim poslovnim partnerima i društvenom i priodnom okruženju. Razumevanje klijenata i briga za njihovo pozitivno korisničko iskustvo je naša glavna odgovornost. Ovo obuhvata razumevanje njihovih potreba i pratećih rizika po njih i po NLB Grupu. Mi pažljivo i odgovorno gradimo partnerstva sa svim licima sa kojima stupamo u poslovne odnose. Kao zaposleni mi imamo dužnost jedni prema drugima i prema svim interesnim stranama da postupamo profesionalno i sa posvećenošću i uzajamnim poštovanjem u radu. Zalažemo se za integritet, za hrabro istupanje pred izazove. Uz dužnu odgovornost, mi se brinemo o ugledu bankarske i šire finansijske aktivnosti, a takođe ispunjavamo i svoju odgovornost prema širem društvenom i prirodnom okruženju. 

Iskrenost i kredibilitet

Iskrenost je osnova svakog odgovornog delovanja, a naročito u bankarstvu. Zalažemo se za držanje datih obećanja i ispunjavanja ciljeva. Mi smo iskreni i sledimo najviše etičke standarde. Ispunjavamo svoja obećanja, ispunjavamo i prevazilazimo očekivanja naših klijenata, poslovnih partnera, akcionara, regulatornih i drugih nadležnih organa i društva u celini. Sarađujemo u realizaciji strategije NLB Grupe, i aktivno se zalažemo za ostvarivanje strateških ciljeva u duhu kredibiliteta i iskrenosti. Skrećemo pažnju na izazove i podstičemo jedni druge dok ciljevi ne budu ispunjeni, jer smo svesni da društva NLB Grupe mogu biti uspešna samo kroz kombinovanje svojih snaga, znanja i iskustva. Mi smo svesni da smo jači i najbolji kada radimo zajedno. 

Saradnja

Otvorena komunikacija i saradnja su osnova našeg rada. Pre pričanja, mi prvo slušamo. Mi se vežemo za svoju reč. Mi jasno kažemo šta možemo, a šta ne možemo da uradimo. Cenimo i aktivno tražimo povratne informacije. Informacije delimo otvoreno i blagovremeno. Dajemo konstruktivne kritike na učtiv i iskren način. Delimo znanja za dobrobit NLB Grupe, i učimo jedni od drugih. U komunikaciji smo jasni i nedvosmisleni. Mi se ne plašimo teških pitanja i ne prebacujemo svoje zadatke na druge. Mi radimo sa svim interesnim stranama u dobroj veri i profesionalno. 

Usmerenost na rešenja i inovacije

Mi pronalazimo rešenja i rešavamo probleme kroz stvaranje pogodnosti i dodatne vrednosti za naše klijente. Jasno nam je da svaki problem u svakom trenutku ima više rešenja, tako da smo inovativni u potrazi za najboljim rešenjima. Na taj način ostvarujemo obostranu korist. Mi ulažemo u veštine naših zaposlenih i u kvalitet radnog okruženja, čime doprinosimo sveukupnom uspehu NLB Grupe. Pratimo savremene trendove i tražimo i prepoznajemo nove i bolje metode i pristupe u pružanju usluga i proizvoda klijentima. Inovacije se takođe podstiču na nivou procesa, organizacije i unutrašnjeg funkcionisanja uopšte, kao i na nivou integrisanih rešenja za klijente, a sve u cilju poboljšanja korisničkog iskustva (internog i eksternog) klijenata, kroz stvaranje dodatne vrednosti za naše proizvode i usluge i kroz unapređenje njihove pristupačnosti. 

Efikasnost

Jedan od naših osnovnih ciljeva je efikasnost u svakodnevnom radu. Svojim klijentima nudimo efikasna i inovativna rešenja i dodatnu vrednost, da im uštedimo vreme i energiju. Mi optimizujemo svoje procese, tako da timovi NLB Grupe mogu da rade efikasno. Ovo nam ostavlja više vremena da se posvetimo svojim klijentima. Mi aktivno smanjujemo složenost kako bismo omogućili jednostavno poslovanje, ostvarivanje savremenih tehnoloških rešenja i moderan način života.

 

NLB Grupa

NLB je najveća slovenačka međunarodna finansijska grupacija koja omogućava korišćenje brojnih finansijskih proizvoda i usluga za svaku vrstu poslovanja.

Društveno odgovorno poslovanje

Specifičnost finansijskog sektora i tržišta na kojem posluje NLB Banka Beograd čini da je pozitivan imidž banke jedan od osnovnih faktora konkurentske prednosti.