Rukovodstvo

         

Izvršni odbor

        

    

Branko Greganović

 
predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd
 
 
Branko Greganović je predsednik Izvršnog odbora NLB Banke Beograd od maja 2014. godine. Menadžer je sa veoma bogatim međunarodnim iskustvom u javnom i privatnom sektoru, korporativnim finansijama i restrukturiranju.
 
Po završetku studija ekonomije, magistrirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i menadžment na London Business School Univerziteta u Londonu. Poslovno iskustvo sticao je i u Narodnoj banci Slovenije, Ministarstvu finansija Republike Slovenije i Societe Generale banci, a projektno je sarađivao i sa Svetskom bankom i USAID. Branko Greganović je vodio tim M&A savetnika u procesu formiranja Grupe Droga Kolinska, a nakon toga, u ulozi finansijskog direktora grupe, i proces restrukturiranja Grupe Droga Kolinska. Pre dolaska u NLB Banku Beograd, Branko Greganović je vodio projekte naplate problematičnih kredita u Hypo Alpe Adria Banci u Hrvatskoj iz centrale banke u Klagenfurtu, Austrija.
 
Branko Greganović je član Upravnog odbora Slovenačkog poslovnog kluba.
 
          

Jelena Živković 

     
članica Izvršnog odbora NLB Banke Beograd 
 
 
Jelena Živković je članica Izvršnog odbora od 4. januara 2021. godine. Prethodno je pet godina u NLB Banci Beograd bila na poziciji izvršne direktorke Sektora za upravljanje rizicima, na kojoj je u svojoj nadležnosti imala  upravljanje kreditnim rizikom, razvoju modela, upravljanje operativnim rizikom, upravljanje rizikom likvidnosti, kamatnim i ostalim nekreditnim rizicima. Od samog pridruživanja NLB Banci Beograd član je Kreditnog odbora, ALCO odbora, Komisije za operativne rizike i drugih tela banke.
 
Jelena poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti upravljanja rizicima, razvoju planova kontinuiteta poslovanja (BCP), ranoj naplati i naplati problematičnih potraživanja, sprečavanju prevara u kreditnom poslovanju, monitoringu portfolija, odobravanju plasmana i razvoju modela.  Učestvovala je u više procesa akvizicije. 
 
Nakon završenih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Jelena je započela karijeru u bankarstvu u Hypo Alpe Adria Grupi 2003.godine, najpre u Banja Luci, a zatim u Beogradu, gde se bavila kreditnom analizom i upravljanjem kreditnim rizikom. Na narednoj poziciji, u Moskovskoj banci Beograd  proširuje svoju ekspertizu na upravljanje rizicima likvidnosti, operativnim rizikom, kamatnim i tržišnim rizikom a od 2011. godine vodi  Direkciju upravljanja portfolijom i rizicima u OTP Banci Novi Sad. Kroz članstvo u odborima OTP Banke učestvovala je aktivno u procesu odobravnja plasmana, praćenja naplate problematičnih potraživanja i ranoj naplati, upravljanja aktivom i pasivom Banke, razvoju novih proizvoda i procesa i sl.
 
 
 
 
 

Upravni odbor

     

Andrej Lasič, predsednik
Ljubiša Krgović, član
Dejan Turk, član
Nataša Simčič, članica
Uroš Jerovšek, član
 

Odbor za reviziju

    

Tatjana Jamnik Skubic, predsednica
Anica Knavs, članica
Ljubiša Krgović, član
Igor Macura, član
Uroš Jerovšek, član
 

 


NLB Grupa

NLB Grupa je stabilan partner koji Vam omogućava korišćenje brojnih finansijskih proizvoda i usluga za svaku vrstu poslovanja.