Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB Banka a.d. Beograd

 
Poslovno ime: NLB Banka a.d. Beograd
 
Pravna forma: Akcionarsko društvo
 
Sedište: Bulevar Mihajla Pupina 165/v, 11070 Novi Beograd
 
Telefon: +381 11 71 51 522

 
Faks: +381 11 22 25 194

 
e-mail: info@nlb.rs
 
Internet adresa:  www.nlb.rs 
 
Matični broj: 08250499
 
PIB: 101700234
 
Tekući račun: 9083100195

SWIFT: CONARS22

 
 
 
 

Naše vrednosti

 Vrednosti su ciljevi i ideali koje NLB Banka teži da ostvari u svom poslovanju. 

NLB Banka Beograd

Mi smo NLB Banka Beograd, Vaš pouzdan partner u ličnim i poslovnim planovima.