Plaćajte onlajn kod domaćih trgovaca i vraća vam se novac

Nova nagradna kampanja kompanije Mastercard kupcima automatski vraća najmanje 980 na 5.000 dinara potrošenih onlajn.

 

Korisnici Mastercard® kartica, koji u periodu od 15. maja do 15. juna 2021. godine izvrše pet onlajn plaćanja ukupne zbirne vrednosti od najmanje 5.000 dinara, automatski dobijaju nazad 980 dinara na račun povezan sa svojom Mastercard karticom.

Povraćaj sredstava, odnosno keš-bek, ostvariće svi korisnici Mastercard kartica, bez obzira na to koja banka učesnica programa im je karticu izdala, koji obave najmanje pet onlajn kartičnih plaćanja sa bilo kog uređaja – računara, tableta ili telefona, ukupne zbirne vrednosti od najmanje 5.000 dinara, isključivo kod domaćih internet trgovaca, odnosno na domaćim platformama i aplikacijama. Važno je napomenuti da se računaju i plaćanja komunalnih računa obavljena onlajn na portalima ili u aplikacijama trgovaca koji tu opciju podržavaju, kao što su na primer e.Sanduče ili aplikacije telekom i kablovskih operatera, plaćanja poreza i taksi obavljenih putem portala eUprava, kao i onlajn plaćanja koja se obavljaju sačuvanom platnom karticom, odnosno kroz uslugu credentials-on-file.

Povraćaj sredstva, odnosno keš-bek, biće obavljen najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenja poslednje, pete transakcije. Svaka Mastercard kartica ima mogućnost ostvarivanja jednog keš-beka tokom trajanja kampanje.

Sigurnost na prvom mestu

Sve onlajn transakcije izvršene Mastercard karticama su zaštićene istom Mastercard sigurnosnom tehnologijom kao i kartična plaćanja na fizičkom mestu prodaje. Kupci koji plaćaju onlajn Mastercard karticama mogu da koriste sva potrošačka prava jer ih elektronski trag o kupovini štiti ukoliko žele da ostvare zamenu, reklamaciju ili refundaciju sredstava i to su politike koje kompanija Mastercrad globalno primenjuje u svom poslovanju.

Ono što se kupcima savetuje prilikom onlajn plaćanja je da primene neke racionalne mere predostrožnosti kao što su: 

  • kupovina kod pouzdanih trgovaca koje ćete prepoznati po tome što na veb sajtu imaju jasno istakute Mastercard® SecureCode™ i Mastercard® Identity Check™ simbole;
  • potvrda da se u adresnom baru nalaze oznake https i katanac, kao potvrde sigurne enkripcije podataka;
  • nedeljenje svojih CVC2 i PIN kodova, kao ni podataka sa platne kartice, sa drugima bilo u fizičkom ili onlajn okruženju;