NLB Dinarska oročena štednja

Oročena dinarska štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenjaOročena dinarska štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenja. U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam stimulativne kamatne stope.
 

 


Oročena dinarska štednja

 Period oročenja NKS  EKS
1 mesec 1,00% 1,01%
3 meseca 2,00% 2,00%
6 meseci 2,50% 2,52%
12 meseci 3,50% 3,50%
24 meseci 3,75% 3,69%
 
  • EKS je obračunat na dan 27.12.2019. godine. Dodatne informacije možete dobiti u ekspoziturama NLB Banke ili pozivom na broj Kontakt centra 011 7 15 15 22
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 

Oročena dinarska štednja 

Valuta RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 1.000.000
Period 12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 3,50%
EKS (godišnja) 3,50%
Iznos poreske obaveze  0 RSD
Dodatni troškovi nema
Ukupan iznos štednje sa kamatom umanjen za porez 1.035.001,57RSD
 
  • Reprezentativni primeri izračunati na dan: 27.12.2019.
  • Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri NLB Banke
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji: Agencija za osiguranje depozita

Skrita vsebina