Oročena devizna štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenja. U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam stimulativne kamatne stope. 
 

 Oročena štednja u EUR

Period oročenja NKS EKS
3 meseca 0,50% 0,43%
6 meseci 0,80% 0,68%
12 meseci 1,20% 1,02%
25 meseci 1,40% 1,18%
  • Minimalni iznos oročenja 100EUR
  • EKS je obračunat na dan 09.06.2020.. Dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 
 

Oročena štednja u EUR

Valuta EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 10.000
Period 12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 1,20%
EKS (godišnja) 1,02%
Iznos poreske obaveze (15%) 17,97EUR
Dodatni troškovi nema
Ukupan iznos štednje sa kamatom umanjen za porez 10.101,84 EUR
 
 
  • Reprezentativni primeri izračunati na dan: 09.06.2020.
  • Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj poslovnici Banke.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji: Agencija za osiguranje depozita

 


Skrita vsebina