br. 74 / 28.06.2019.
 

Na osmi po redu NLB Organic projekat pristiglo 73 projekta iz svih delova Srbije

 

Gradsko veće Kragujevca donelo je zaključak o objavljivanju Javnog poziva za podnošenje zahteva za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite.

 

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji rada za 2019. godinu.