br. 66 / 19.04.2019.
 

Lačenje je osnovna i najvažnija mera zelene rezidbe, pomoću koje se određuje i normira ukupan broj lastara i broj rodnih lastara, a samim tim i broj cvasti i grozdova na čokotu.

 

Ovih dana većina kupaca sa zelene pijace nose između ostalog i rasad paradajza. Mnogo je važno da se kupi rasad, koja je negovana i proizveden na stručan način.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstaviće na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Izložbu organskih proizvoda, proizvoda sa oznakama geografskog porekla i srpskog kvaliteta i zanatskog piva

 

Nova gazdinstva mogu se u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) upisati tokom cele godine ali oni koji bi da dobiju subvencije u 2020. godini trebalo bi da se upišu do 30. septembra 2019.Otvori u pretraživaču
Newsletter pripremila NLB Banka. Sugestije, mišljenja i komentare možete poslati na email adresu: PR@nlb.rs