Kao vaš poslovni partner, NLB Banka potpuno je svesna svih izazova sa kojim se susreće vaš biznis.


U želji da u svakom trenutku podržimo vaš biznis, posebno u vanrednim okolnostima u kojima se svi nalazimo, obaveštavamo vas da smo pripremili specijalnu ponudu kredita za likvidnost i obrtna sredstva.
 
NLB Banka je učesnik u programu odobravanja kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme Vlade republike Srbije kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije.
 
Dinarski krediti za likvidnost i obrtna sredstva
 
 • Do 3 miliona dinara
 • Rok otplate kredita do 36 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1M Belibor +2,50%(godišnja promenljiva)
 • Naknada za obradu zahteva 0,2%
 • Novi i zanovljeni krediti
 

Reprezentativni primer:

Dinarski kredit za likvidnost i obrtna sredstva za preduzetnike

Iznos kredita 3.000.000 RSD
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Rok otplate 36 meseci
Naknada za obradu kredita 0,20% (od iznosa kredita)
Grejs period 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 1M Belibor + 2,50% 
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 3,41%
Iznos rate kredita 129.270,49 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

300RSD - 6 menica
600 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa za preduzetnika

246 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa za fizičko lice

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 3.206.705,31 RSD

1M Belibor na dan 03.07. iznosi +0,47%.

Izmene kamatne stope se realizuju po mesečnim ciklusima, nakon svakih mesec dana za novi ciklus uzima se vrednost 1M Belibor-a na taj dan uz fiksni dodatak.  

Reprezentativni primer je obračunat dana 03.07.2020.

 
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva
 
 • Do 3 miliona eura
 • Rok otplate kredita do 36 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 3M Euribor+3%(godišnja promenljiva)
 • Naknada za obradu zahteva 0,2%
 • Novi i zanovljeni krediti
 

Reprezentativni primer:

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva za preduzetnike

Iznos kredita 30.000 
Valuta kredita EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednju kursu NBS
Rok otplate 36 meseci
Naknada za obradu kredita 0,20% (od iznosa kredita)
Grejs period 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 3M Euribor + 3% 
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 2,89%
Iznos rate kredita 1.285,99 EUR
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

300RSD - 6 menica
600 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa za preduzetnika

246 RSD - Izveštaj Kreditnog biroa za fizičko lice

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 31.752,31 EUR

3M Euribor na dan 08.05. iznosi -0,266%.

Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po tromesečnim ciklusima nakon svakih 3 meseca za novi ciklus uzima se vrednost 3M Euribor na taj dan uz fiksni dodatak.

Reprezentativni primer je obračunat dana 08.05.2020.

 Kontaktirajte Vašeg
NLB Biznis savetnika

Informišite se o izmenjenom radnom vremenu kontakt centra i ekspozitura

Saznajte više

NLB ProKlik

Upravljajte finansijama u Vašem biznisu u svakom trenutku i na svakom mestu

Saznajte više
Skrita vsebina