Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

 

FATCA

 

(Foreign Account Tax Compliance Act)

 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

 

FATCA – Zakon o ispunjavanju poreskih obaveza vlasnika računa u inostranstvu, odnosi se na set propisa Sjedinjenih Američkih Država donet u cilju borbe protiv utaje poreza.

 

Ovim propisima se predviđa da strane finansijske institucije i drugi finansijski posrednici učestvuju, kroz dostavljanje podataka, u sprečavanju izbegavanja plaćanja poreza od strane američkih državljana ili rezidenata koji svoja finansijska sredstva drže u neameričkim finansijskim institucijama i na stranim računima.

 

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) propisa. Zakon o potvrđivanju ovog sporazuma je stupio na snagu 04.01.2020. godine.

 

Banka je u obavezi da svoje poslovanja uskladi sa FATCA propisima. U suprotnom, izložena je finansijskom i reputacionom riziku.

 

U cilju usklađivanja i postupanja po FATCA propisu, Banka je počela sa primenom odredbi zakona i ispunjavanjem obaveza.