NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Nabavke

 
NLB Banka a.d. Beograd neguje partnerski odnos sa svojim zaposlenima, klijentima i saradnicima u svim segmentima poslovanja. Svesni da je transparentna komunikacija važan preduslov takvog odnosa, u cilju održavanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljujemo informacije o aktuelnim nabavkama u NLB Banci.
 
NLB Banka a.d. Beograd zadržava pravo odlučivanja o tome da li dobavljač ispunjava predviđene tehničke i komercijalne uslove, kao i o dostavljanju tenderske dokumentacije dobavljaču.
 

Aktuelne nabavke 

Naziv nabavke Rok za dostavu ponude

Poziv za dostavljanje ponude za izbor najboljeg ponuđača za nabavku pružanje usluge fizičkog obezbeđenja

22.01.2018. godine do 16,00 h
Poziv za dostavljanje ponude za izbor najboljeg ponuđača za nabavku pružanje usluga održavanja higijene u poslovnim prostorima NLB Banke a.d. Beograd  26.01.2018. godine do 16,00 h


PIŠITE NAM za sve dodatne informacije.