NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Izveštaji o poslovanju

NLB Banka

Objavljivanje podataka i informacija NLB Banke a.d. Beograd - 30. Jun 2017

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

30-09-2017

30-06-2017

31-03-2017

Bilans uspeha:

30-09-2017

30-06-2017

31-03-2017

Tokovi gotovine:

30-09-2017

30-06-2017

31-03-2017

Vanbilansne pozicije:

30-09-2017

30-06-2017

31-03-2017