NLB Krediti za refinansiranje uz dodatni keš

Glavne prednosti

  • Fiksna rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Iznos kredita: 50.000 - 1.200.000 RSD
  • Period otplate kredita: 6 - 100 meseci
  • Besplatno životno osiguranje tokom perioda otplate kredita

Kredit za refinansiranje obaveza uz dodatni keš - fiksna kamatna stopa

  Klijenti banke
Min. iznos (RSD) 50.000,00
Max. iznos (RSD) 1.200.000,00
Rok otplate 6 do 100 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 9,95% (period otplate 6-24 meseca)
12,95% (period otplate 25-100 meseci)
Naknada 0% - refinansiranje obaveza iz drugih banaka
3% - refinansiranje obaveza u NLB banci
Kriterijum za indeksiranje nema
Reprezentativni primer link

Pored vrlo povoljne ponude keš kredita za klijente sa prijemom zarade u NLB banci, pripremili smo i adekvatnu ponudu za sve ostale klijente.


Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva

- Dve blanko menice i menično ovlašćenje
- Overena administrativna zabrana

Banka ima pravo da zatraži dodatna sredstva obezbedjenja.

Dinarski kredit za refinansiranje obaveza iz drugih banaka uz dodatni keš sa prijemom zarade u NLB banci na period otplate od 24 meseca

Iznos (RSD) 100.000
Rok otplate 24 meseca
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 9,95% (fiksna)
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS 10,80%
Iznosi anuiteta 4.612,00 RSD

Dinarski kredit za refinansiranje obaveza iz drugih banaka uz dodatni keš sa prijemom zarade u NLB banci na period otplate od 100 meseci

Iznos (RSD) 250.000
Rok otplate 100 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 12,95% (fiksna)
Naknada 0%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS 13,79%
Iznosi anuiteta 4.099,00 RSD

Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
- troškove za menice: 100 RSD
- trošak preuzimanja izvestaja iz Kreditnog Biroa: 246 RSD

*Reprezentativni primeri izračunati na dan: 25.04.2016.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2016 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.