NLB kredit za penzionere

NLB dinarski gotovinski i krediti uz zatvaranje kreditnih obaveza za penzionere.

Glavne prednosti

 • Fiksna rata u dinarima do kraja otplate kredita
 • Bez naknade za refnansiranje zaduženja u drugim bankama
 • Iznos kredita do 700.000 dinara
 • Period otplate do 60 meseci
 • Bez obaveze prenosa primanja u NLB banku
 • Besplatno životno osiguranje tokom perioda otplate kredita

Dinarski gotovinski krediti i krediti za refinansiranje za penzionere

 • Dinarski krediti sa fiksnom ratom tokom celog perioda otplate
 • Bez učešća i deopzita
 • Bez naknade za obradu kredita za refinansiranje obaveza iz drugih banaka kao i zaduženja u NLB banci*
 • Fiksna kamatna stopa:
    - 19,45% - klijenti koji primaju penziju preko NLB banke
    - 20,45% - ostali klijenti
 • Ostali troškovi za klijente:
    - Menice: 100 din
    - Izveštaj kreditnog biroa: 246 din
 • Efektivna kamatna stopa od 21,38% do 23,22%

*Pri refinansiranju kredita NLB banke naknada za obradu kredita se ne obračunava ukoliko je kredit koji se refinansira otplaćen minimum 40%. Za ostale modele kredita naknada za obradu kredita iznosi 2%.


Poslovna mreža

Instrumenti obezbeđenja

- Dve blanko sopstvene menice, menično ovlašćenje

Dinarski kredit za refinansiranje obaveza iz drugih banaka uz dodatni keš

  Klijenti banke Ostali klijenti
Valuta RSD RSD
Iznos 200.000,00 200.000,00
Kriterijum za indeksiranje nema nema
Rok otplate 60 meseci 60 meseci
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% (fiksna) 20,45% (fiksna)
EKS 21,38% 22,58%
Mesečna rata 5.240,00 RSD 5.351,00 RSD
Ostali troškovi za klijenta:
Menice
Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD
246 RSD

100 RSD
246 RSD

EKS obračunat na dan 31.3.2015.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2015 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.