NLB kredit za penzionere

Povucite iskusan potez!

Neke stvari godine ne štede, neke se opet ne menjaju godinama, a nekada godine jednostavno prolete.
Ipak, najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo.

NLB gotovinski i refinansirajući kredit za penzionere je iskusan potez. Uz rok otplate od 5 godina dobijate i životno osiguranje, povoljnu kamatu i fiksnu ratu u dinarima, a kredit u drugoj banci možete da zatvorite ili refinansirate bez troškova obrade.

Glavne prednosti

 • Povoljna fiksna rata u dinarima do kraja otplate kredita
 • Životno osiguranje tokom perioda otplate kredita
 • Iznos kredita do 700.000 dinara
 • Period otplate do 6 - 60 meseci
 • Bez obaveze prenosa primanja u NLB banku
 • Specijalna pogodnost za korisnike NLB tekućeg računa
  - NLB Čuvarkuća - kartica koja sve Vaše kupovine deli na 12 rata

Karakteristike kredita

  Klijenti banke Ostali klijenti
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% 20,45%
Kriterijum za indeksiranje nema
Reprezentativni primer link

 • Osiguranje tokom perioda otplate kredita, trošak premije osiguranja na teret banke
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
    - Klijenti banke: gotovinski kredit: 2%, kredit za refinansiranje: 2% (kredit NLB banke), 0%(krediti drugih banaka), gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza: 0%
    - Ostali klijenti: gotovinski kredit: 2%, kredit za refinansiranje: 2%, gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza: 2%
 • Naknada za prevremenu otplatu kredita 0%
 • Ostali troškovi:
    - 2 menice: 100 din
    - Izveštaj kreditnog biroa: 246 din

Potrebna Vam je lična karta i 3 poslednja mesečna penziona čeka.


Poslovna mreža

Instrumenti obezbeđenja

- Dve blanko sopstvene menice, menično ovlašćenje

Gotovinski kredit

  Klijenti banke Ostali klijenti
Valuta RSD RSD
Iznos 100.000,00 100.000,00
Kriterijum za indeksiranje nema nema
Rok otplate 60 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% 20,45%
EKS 22,64% 23,86%
Mesečna rata 2.618,15 RSD 2.673,71 RSD
Jednokratna naknada za obradu kredita 2% (2.000 RSD) 2% (2.000 RSD)
Ostali troškovi za klijenta:
Menice
Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD
246 RSD

100 RSD
246 RSD

EKS obračunat na dan 30.9.2014.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2015 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.