NLB kredit za penzionere

Pripremili smo isključivo za vas specijalnu ponudu dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje.
Krediti su namenjeni svim penzionerima PIO fonda i primaocima inostranih penzija. Bez obaveze prenosa primanja na NLB banku!

Glavne prednosti

 • Povoljna fiksna rata u dinarima do kraja otplate kredita
 • Životno osiguranje tokom perioda otplate kredita
 • Iznos kredita do 700.000 dinara
 • Period otplate do 6 - 60 meseci
 • Bez obaveze prenosa primanja u NLB banku
 • Specijalna pogodnost za korisnike NLB tekućeg računa
  - NLB Čuvarkuća - kartica koja sve Vaše kupovine deli na 12 rata

Karakteristike kredita

  Klijenti banke Ostali klijenti
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% 20,45%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS od 21,31% od 22,51%

 • Osiguranje tokom perioda otplate kredita, trošak premije osiguranja na teret banke
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
    - za gotovinski kredit: 2%
    - u slučaju refinansiranja: 2% (kredit NLB banke), 0%(krediti drugih banaka)
    - za gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza: 0%
 • Naknada za prevremenu otplatu kredita 0%
 • Ostali troškovi:
    - 2 menice: 100 din
    - Izveštaj kreditnog biroa: 246 din

Potrebna Vam je lična karta i 3 poslednja mesečna penziona čeka.


Poslovna mreža

Instrumenti obezbeđenja

- Dve blanko sopstvene menice, menično ovlašćenje

Gotovinski kredit

  Klijenti banke Ostali klijenti
Iznos (RSD) 100.000,00 100.000,00
Rok otplate 48 meseci 48 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% 20,45%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS 22,91% 24,14%
Mesečna rata 3.014,40 RSD 3.067,69 RSD
Jednokratna naknada za obradu kredita 2% (2.000 RSD) 2% (2.000 RSD)
Ostali troškovi za klijenta 346 RSD 346 RSD

Gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza

  Klijenti banke Ostali klijenti
Iznos (RSD) 100.000,00 100.000,00
Rok otplate 48 meseci 48 meseci
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 19,45% 20,45%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS 21,52% 22,72%
Mesečna rata 3.014,40 RSD 3.067,69 RSD
Ostali troškovi za klijenta 346 RSD 346 RSD

EKS obračunat na dan 26.6.2014.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2014 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.