NLB Gotovinski krediti za penzionere

Glavne prednosti

 • Niža kamata i fiksna rata
 • Duži period otplate - 6 do 84 meseca
 • Iznos kredita do 1.200.000 dinara
 • Poklon životno osiguranje tokom perioda otplate kredita
 • Brzo i jednostavno odobrenje kredita

Dinarski gotovinski i krediti za refinansiranja uz dodatni keš

 • Fiksna rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
 • Iznos kredita: 50.000 - 1.200.000 RSD
 • Period otplate kredita: 6 - 84 meseca
 • Poklon životno osiguranje tokom perioda otplate kredita
 • Fiksna nominalna kamatna stopa:
    - 14,95% - gotovinski krediti i krediti za refinansiranje uz dodatni keš - uz prijem penzije preko NLB banke

Pored vrlo povoljne ponude keš kredita za klijente sa prijemom zarade u NLB banci, pripremili smo i atraktivnu ponudu za sve ostale klijente.


Poslovna mreža

Instrumenti obezbeđenja

- Dve blanko sopstvene menice, menično ovlašćenje

Gotovinski i krediti za refinansiranje uz dodatni keš uz prijem penzije u NLB banci

Iznos (RSD) 200.000
Rok otplate 84 meseca
Kriterijum za indeksiranje nema
Naknada 3%
Nominalna kamatna stopa (fiksna) 14,95% (fiksna)
EKS 17,30%
Iznosi anuiteta 3.854,00 RSD


Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
- troškove za menice: 100 RSD
- trošak preuzimanja izvestaja iz Kreditnog Biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer izračunat na dan: 04.03.2016.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2016 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.