NLB kredit za penzionere

Pripremili smo isključivo za vas specijalnu ponudu dinarskih gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje.
Krediti su namenjeni svim penzionerima PIO fonda i primaocima inostranih penzija. Bez obaveze prenosa primanja na NLB banku!

Glavne prednosti

 • Povoljna fiksna rata u dinarima do kraja otplate kredita
 • Bez naknade za obradu kredita za refinansiranje
 • Životno osiguranje tokom perioda otplate kredita
 • Iznos kredita do 500.000 dinara
 • Period otplate do 48 meseci
 • Bez obaveze prenosa primanja u NLB banku
 • Specijalna pogodnost za korisnike NLB tekućeg računa
  - NLB Čuvarkuća - kartica koja sve Vaše kupovine deli na 12 rata

Karakteristike kredita

 • NLB klijenti - NKS 19,45%, EKS od 23,25%
 • Ostali klijenti - NKS 20,45%, EKS od 24,50%
 • Osiguranje tokom perioda otplate kredita, trošak premije osiguranja na teret banke
 • Jednokratna naknada za obradu kredita:
    - za gotovinski kredit: 2%
    - u slučaju refinansiranja 0%
    - za gotovinski kredit uz zatvaranje kreditnih obaveza: 0%
 • Naknada za prevremenu otplatu kredita 0%
 • Ostali troškovi:
    - 2 menice: 100 din
    - Izveštaj kreditnog biroa: 246 din

Potrebna Vam je lična karta i 3 poslednja mesečna penziona čeka.


Poslovna mreža

Instrumenti obezbeđenja

- Dve blanko sopstvene menice, menično ovlašćenje i osiguranje tokom perioda otplate kredita.


  Klijenti banke Ostali klijenti
Iznos (RSD) 100.000,00 100.000,00
Rok otplate 48 meseci 48 meseci
Kamata 19,45% 20,45%
EKS 23,25% 24,50%
Mesečna rata 3.016,00 RSD 3.069,00 RSD
Jednokratna naknada za obradu kredita 2% (2.000 RSD) 2% (2.000 RSD)
Ostali troškovi za klijenta 346 RSD 346 RSD

EKS obračunat na dan 12.3.2014.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2014 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.