Elektronsko bankarstvo

Korisnici


Zahtev za korišćenje elektronskog bankarstva (PDF)

Internet

Klik Lite

Informativni pristup računima sa uvidom u stanje i promet, dinarski transferi u okviru sopstvenih računa (npr. plaćanje obaveza po kreditnim karticama), devizni transferi u okviru sopstvenih deviznih računa, menjački poslovi u okviru svojih računa (kupovina deviza sa tekućeg na devizni račun i obrnuto), plaćanje na javne predefinisane račune (struja, voda, komunalije i sl. ). Identifikacija korisnika se vrši korisničkim imenom i lozinkom.

Klik Full

Sve usluge iz NLB Klik - Lite varijante i još dodatno dinarska plaćanja sa slobodnim unosom na bilo koji dinarski transakcioni račun u sopstvenoj ili drugoj banci.
Identifikacija korisnika se vrši dvostruko - korisničkim imenom i lozinkom, kao i dodatno jednokratnim SMS pin-om.

Mobilni telefon

SMS obaveštenje o prilivu

Obaveštenje porukom o prilivu na bilo koji od Vaših računa – za bilo koji iznos ili samo za iznos iznad nekog zadatog od strane vlasnika računa).

SMS dopuna prepaid računa mobilnog telefona Visa karticom

Omogućava dopunu Vašeg ili tuđeg mobilnog telefona slanjem tipske poruke banci čak i kada nemate više raspoloživog kredita za telefoniranje. Usluga je omogućena za sve vlasnike Visa kartica, pri čemu karticu sa koje će se vršiti dopuna birate prilikom registracije usluge u Banci. Identifikacija korisnika se vrši proverom broja telefona sa kojeg se vrši dopuna i unosom tajne lozinke, tj. mPin-a (važi za sve mreže mobilnih operatera u srbiji).

NLB-4-I-079 Zahtev za aktiviranje SMS dopune računa mobilnog telefona korišćenjem platne kartice (DOC)
NLB-4-P-117 SMS dopuna racuna mobilnog telefona koriscenjem platne kartice-ugovor za korisnike (DOC)
VIP Postpaid - Uputstvo za korisnike (PDF)

Govorni automat

Pozivom Kontakt centra NLB banke 0700 6-555-22 i 021/452-144, nakon unosa šifre za govorni automat koju dobijate u banci, dobijate mogućnost da saznate stanje svojih dinarskih i deviznih računa, iznos i datum poslednjeg priliva, broj nerealizovanih čekova i raspoloživ iznos za trošenje po kreditnim karticama.

NLB Kontakt centar

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za funkcionisanje banke, servisne informacije ili pitanja vezana za ponudu bankarskih proizvoda za fizička lica, na raspolaganju je Kontakt centar NLB banke na broju 0700 6-555-22 (pozivi iz fiksne mreže, tarifiranje kao za lokalni poziv) ili 021/452-144 (pozivi iz svih fiksnih ili mobilnih mreža).

Call centar za prijavu gubitka/krađe platne kartice

Brojevi telefona na koji su Vam na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji, 12 meseci u godini – 011/30-82-325 ili 011/344-23-23 ili preko Kontakt centra NLB banke 0700 6-555-22 i 021/452-144.

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2014 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.