NLB Organic

Peti Konkurs za proizvodnju zdravih ideja
Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, u Evropi i celom svetu. Sistem kontrole i sertifikacije proizvodnje i prerade organske hrane regulisan je zakonom i podržava održivu poljoprivredu, objedinjujući pri tome tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i aditive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida, kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je značajno manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.
Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.
Organska proizvodnja ima podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i celokupnom ugledu jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po peti put raspisuje Konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog Konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organsku hrane.
Nagrade
Cilj konkursa je i da podstakne poljoprivredne proizvođače i prerađivače organske hrane da naprave svoj najbolji projekat i da ga uz pomoć nagrade lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:
 1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).
 2. nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekuci račun u NLB Banci).
 3. nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci).
Stručni žiri za izbor najboljeg projekta sačinjavaće pored predstavnika stručne javnosti, koji su doprineli razvoju i promociji proizvodnje i prerade organske hrane, i predstavnik NLB Banke.

Smernice kojima će se rukovoditi Stručni žiri pri izboru najboljeg projekta na V Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:
 • Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane.
 • Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije.
 • Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom.
Dodatne:
 • Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće - autohtone sorte biljaka i rase životinja.
 • Veličina poseda i povezanost više vrsta proizvodnje (biljna - stočarska - prerada).
 • Realna izvodljivost projekta - da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti.
 • Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2017 godine.

Propozicije konkursa

Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije. Projekti se dostavljaju od 01. juna do 1. septembra 2016. godine. Dodala nagrada je planirana za 20.09.2016.
Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.
Detaljne informacije o Konkursu biće na raspolaganju zainteresovanima na internet sajtu i u svim ekspoziturama NLB Banke.

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:

 • Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta).
 • Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta.
 • Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju.
 • Troškove realizacije projekta.
 • Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta.
 • Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava.
 • Dokaz o sertifikaciji (sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.

Slanje

Projekat se može predati:

 1. Elektronski putem na e-mail adresu: organic@nlb.rs
 2. Poštom na adresu:
  NLB banka a.d. Beograd
  Bulevar Mihaila Pupina 165v
  11070 Novi Beograd
  sa naznakom "Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane".
Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa.