NLB Organic 

 

Produžen rok za dostavu projekata do 15. septembra

Na molbu zainteresovanih organskih proizvođača, zbog velikog angažovanja na gazdinstvima tokom letnjih meseci, produžili smo rok za dostavu projekata do 15. septembra 

 
Cilj konkursa je i da podstakne poljoprivredne proizvođače i prerađivače organske hrane da naprave svoj najbolji projekat i da ga uz pomoć nagrade lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekti, po oceni stručnog žirija, biće nagrađeni na sledeći način:
 
     1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 dinara (od čega se 300.000 dinara isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 dinara po priloženim fakturama vezanim za projekat).
     2. nagradom u iznosu neto 300.000 dinara (isplata na tekuci račun u NLB Banci)
     3. nagradom u iznosu neto 200.000 dinara (isplata na tekući račun u NLB Banci)
 
Stručni žiri za izbor najboljeg projekta čine predstavnici stručne javnosti, koji su do sada puno doprineli razvoju i promociji proizvodnje i prerade organske hrane, i predstavnik NLB Banke. 
 

Obrazac za pripremu projekta

 

Smernice kojima će se rukovoditi Stručni žiri pri izboru najboljeg projekta na V Konkursu organske proizvodnje i prerade hrane

Osnovne:
• Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane
• Da je podnosilac projekta registrovano poljoprovredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije
• Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom
 
Dodatne:
• Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće – autohtone sorte biljaka i rase životinja
• Veličina poseda i povezanost više vrsta proizvodnje (biljna - stočarska - prerada)
• Realna izvodljivost projekta - da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti
• Projekat mora biti potpuno ili u većoj meri završen do aprila 2017. godine
 

Propozicije konkursa:

• Na Konkurs se mogu prijaviti svi individualni poljoprivredni proizvodjači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije.  
• Projekti se dostavljaju od 01. juna do  1. septembra 2016. godine. 
• Dodala nagrada je planirana za 20.09.2016. 
• Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje.
• Detaljne informacije o Konkursu biće na raspolaganju zainteresovanima na Internet sajtu i u svim ekspoziturama NLB Banke.

Projekat se može predati:

1. Elektronski putem na e-mail adresu:  organic@nlb.rs
2. Poštom na adresu: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd
sa naznakom "Konkurs za najbolje projekte organske proizvodnje i prerade hrane".
Svi učesnici će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima Konkursa. 

Projekat mora da sadrži sledeće elemente:

• Kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
• Ukratko opisati razlog za započinjanje ove vrste projekta
• Detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
• Troškove realizacije projekta
• Očekivani rezultati i vremenski okvir realizacije projekta
• Potvrda o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava 
• Dokaz o sertifikaciji ( sertifikat o organskoj proizvodnji) ili zaključen ugovor sa sertifikacionom  kućom kao dokaz da je sertifikacija u toku.
 

V Konkurs za proizvodnju dobrih ideja

 
Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, u Evropi i celom svetu. Sistem kontrole i sertifikacije proizvodnje i prerade organske hrane regulisan je zakonom i podržava održivu poljoprivredu, objedinjujući pri tome tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i životne sredine.
 
NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po peti put raspisuje Konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog Konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, da doprinese njenoj promociji i time podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da obogate znanja i povećaju  mogućnost da prošire svoju proizvodnju i preradu organsku hrane. 
 
Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i aditive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida, kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je značajno  manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.
 
Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.
 
Organska proizvodnja ima podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i celokupnom ugledu jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.